Droge in zdravila za HIV

Interakcije med alkoholom in drogami ter zdravili za hiv še niso bile dobro raziskane, dosedanji podatki pa kažejo, da nekatera izmed zdravil zaradi učinka na presnovo določenih drog povzročajo povišano količino zaužite substance v krvi ter povzročijo predoziranje, ki se lahko konča tudi s smrtjo.

Pazljiv bodi predvsem v primeru, če jemlješ ritonavir (Norvir, Kaletra) ali kobicistat (Rezolstra, Genvoya), saj ta dva zaradi učinka na presnovo zvišata količino droge v krvi.

To velja za MDMA, amfetamin, metamfetamin, ketamin, kokain, benzodiazepine, mefedron in druge sintetične katinone (npr. 3mmc, metilon) ter zdravila za zdravljenje impotence (viagra, …).

Če si na terapiji in se odločiš uporabiti katero od teh drog, bodi previden in raje zmanjšaj dozo. Interakcije z GHB/GBL-jem niso znane, se pa vseeno svetuje previdnost, saj je učinek droge lahko odvisen tudi od posameznika, njegovega organizma, presnove itd.

Več informacij o interakcijah s posameznimi zdravili lahko poiščeš na spodnji povezavi, kjer je priročna baza zdravil, drog in interakcij pri posameznih kombinacijah:

http://www.hiv-druginteractions.org/checker